เช่ารถบัส เช่ารถทัวร์ เช่ารถโค้ช รถรับส่งพนักงาน ภัสสรชัยทัวร์

รถรับส่ง สำหรับพนักงานจำเป็นแค่ไหน

รถรับส่ง สำหรับพนักงานจำเป็นแค่ไหน การเดินทางมาทำงาน ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบการ หรือนายจ้างสามารถที่จะช่วยเหลือพนักงานได้ ด้วยการจัด รถรับส่ง เอาไว้ให้ ถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่ง ที่เชื่อว่าพนักงานจำนวนมาก (อาจจะบอกว่าส่วนใหญ่ก็คงไม่ผิด) พอใจที่จะได้รับ แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้มีค่าใช้จ่ายและมีภาระของบริษัท หรือ ผู้ว่าจ้างเกิดขึ้นมาพอสมควร จึงมีการขบคิดกันอยู่ว่า เรื่องของการมี รถรับส่ง สำหรับพนักงานนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นแค่ไหน เหมาะสมเพียงไรในการที่จะจัดหาสวัสดิการนี้เอาไว้ให้กับพนักงานของตนเอง… รถรับส่ง สำหรับพนักงานจำเป็นหรือไม่… หากถามว่า จำเป็นที่บริษัทหรือ นายจ้างจะต้อง รถรับส่ง ให้กับพนักงานหรือไม่ ก็คงตอบได้ว่า ส่วนมากไม่ถึงกับจำเป็น เพราะการมาทำงาน ถือเป็นหน้าที่หลักของพนักงานอยู่แล้ว และในค่าตอบแทนของบริษัท ก็จะเป็นส่วนที่พนักงานเขาเอาไปคิดคำนวณในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำงานรวมไปด้วย หากเขาคิดว่าคุ้มก็ย่อมตัดสินใจมาสมัครทำงาน หากไม่คิดว่าคุ้มก็คงไม่มา… ซึ่งจะมองแบบนี้ก็คงไม่ผิด… ดังนั้นหากมองว่าจำเป็นหรือไม่ อาจจะไม่ถึงกับจำเป็น แต่… มันมีผลดีอย่างอื่นที่เราได้รับเมื่อเทียบกับการไม่มีอยู่ ซึ่งถือว่าเป็น ข้อดีในการมี รถรับส่ง พนักงาน ที่นายจ้างควรนำเอามาพิจารณา… ข้อดีที่เกิดจากการมี รถรับส่ง ให้กับพนักงาน เช่น… ทำให้พนักงานได้รับความสะดวกในการเดินทาง จากที่พักมาถึงที่ทำงาน ไม่ต้องขับขี่ยวดยานเอง ซึ่งแน่นอนว่ามีความปลอดภัยมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกฉุก […]