PatsornchaiBus – รถบัสเช่า รถทัวร์เช่า รถโค้ชเช่า รถรับส่งพนักงาน รถตู้เช่าPatsornchaiBus – รถบัสเช่า รถทัวร์เช่า รถโค้ชเช่า รถรับส่งพนักงาน รถตู้เช่า
Forgot password?

ประวัติความเป็นมา

imageframe-image

จุดเริ่มต้นของรถโดยสารปรับอากาศ

ภัสสรชัยทัวร์ ก่อตั้งขึ้นวันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ.1996 เราเป็นผู้ให้บริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางรายแรกๆในประเทศไทย โดยเอกลักษณ์ของรถภัสสรชยทัวร์นั้น คือแทบสีรุ้ง 7 สี คาดอยู่ข้างตัวถังรถพื้นขาว พร้อมกับโลโก้รูปนกของเราที่ประตูสองข้าง ที่ไม่ว่าใครๆเห็นก็ต้องสะดุดตาอย่างแน่นอน
 
สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 19 กรุงเทพฯ พื้นที่กว่า 3 ไร่ แต่เดิมนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นดินขรุขระ ภัสสรชัยทัวร์เติบโตขึ้นจนในปัจจุบันเราได้ยกระดับมาตรฐานสำนักงานใหญ่ของเรา ให้มีพื้นที่ซ่อมบำรุง ตรวจสอบสภาพรถ ทำความสะอาด พร้อมอุปกรณ์ครบครัน จัดสถานที่เก็บรักษารถอย่างเป็นสัดส่วน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน เพื่อพัฒนาการบริการของภัสสรชัยทัวร์ให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับลูกค้าทุกคน และเราจะไม่หยุดพัฒนาไม่ต่อไป

ก้าวสู่ยุครถโดยสารมาตรฐานสูงสุด นำเข้าจากยุโรป

ภัสสรชัยทัวร์ เลือกที่จะยกระดับการบริการและเพิ่มความพิเศษให้กับการเดินทางของลูกค้าโดยนำเข้ารถโดยสาร ยี่ห้อ Scania และ MAN บริษัทผลิตรถโดยสารชั้นนำจากประเทศสวีเดนและเยอรมัน ทำให้เรามั่นใจได้ว่าทุกๆการเดินทาง ภัสสรชัยทัวร์จะให้ความปลอดภัยอย่างสูงสุดกับลูกค้า ด้วยรถที่มีสมรรถนะดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลก

imageframe-image
imageframe-image

เปิดมิติใหม่ของรถโดยสาร ในยุคแห่งความรุ่งเรืองด้านเทคโนโลยี

ในยุคแห่งความรุ่งเรืองด้านเทคโนโลยี ภัสสรชัยทัวร์มีเป้าหมายที่จะให้ความสะดวกสบายแต่ลูกค้าอย่างสูงสุด เราได้เปิดมิติใหม่ของรถโดยสารด้วยการสอดแทรกเทคโนโลยีพร้อมความใส่ใจไปในทุกส่วนของรถ ทางด้านความบันเทิง เราได้ติดตั้งไวไฟกระจายสัญญาณทั่วรถ ช่องชาร์จ USB แบบ Fast Charging ระบบคาราโอเกะและ Apple TV พร้อมเครื่องเสียงคุณภาพจากแบรนด์ JBL นอกจากนี้เรายังมีเทคโนโลยีส่วนอื่นๆเพื่อความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน เพราะ “ภัสสรชัยทัวร์รับส่งความสุข”

รู้จักกับภัสสรชัยทัวร์

Travel Insurance Single Person

Nunc cursus libero purus ac congue ar lorem cursus ut sed pulvinar massa idend porta nequetiam elerisque mi id habitant morbi isnot possible nowadays tristique senectus et netus et malesuada fames.

Nunc cursus libero purus ac congue ar lorem cursus ut sed pulvinar massa idend porta nequetiam elerisque mi id habitant morbi isnot possible nowadays tristique senectus et netus et malesuada fames.

Nunc cursus libero purus ac congue ar lorem cursus ut sed pulvinar massa idend porta nequetiam elerisque mi id habitant morbi isnot possible nowadays tristique senectus et netus et malesuada fames.

ค่านิยมหลัก (Core Value)

เช่ารถบัส, เช่ารถทัวร์, รถรับส่งพนักงาน

เราจะซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อพนักงาน ต่อสังคม

รถโดยสารของเรา ต้องเหมาะสมและคุ้มค่าต่อผู้ใช้บริการ โดยจะอยู่ในสภาพใหม่ พร้อมให้บริการท่าน

รวมถึงราคาของการให้บริการของเรา จะมีความสมเหตุสมผล คุ้มค่ากับการบริการและคุณภาพของรถโดยสารที่ท่านจะได้รับมากที่สุด

เช่ารถบัส, เช่ารถทัวร์, รถรับส่งพนักงาน

เราจะดำเนินธุรกิจด้วยความสามัคคี เพื่อความสามัคคีของสังคม

พนักงานและบุคลากรทุกคนของบริษัทภัสสรชัยทัวร์ตั้งใจและร่วมมือกันดำเนินงาน ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ยอมรับในเหตุผลและความแตกต่างทางความคิดของผู้อื่น ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุดตลอดการเดินทางไปกับภัสสรชัยทัวร์

เช่ารถบัส, เช่ารถทัวร์, รถรับส่งพนักงานเราจะคิดบวกในทุกสถานการณ์

มีจิตอาสา จิตสาธารณะที่มองตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับคนรอบข้าง โดยการประพฤติตนให้มองโลกในแง่ดี อารมณ์ดี เพื่อให้ผู้โดยสารรวมถึงผู้อื่นได้รับความคิดและพลังเชิงบวกจากพนักงานและบุคลากรของบริษัทภัสสรชัยทัวร์

เช่ารถบัส, เช่ารถทัวร์, รถรับส่งพนักงานเราจะรับผิดชอบทุกการกระทำ

บุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ลุล่วง โดยมุ่งมั่นเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจ ได้รับประสบการณ์ที่ดี และทำให้ตลอดการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน จรรยาบรรณต่อลูกค้า และจรรยาบรรณต่อสังคม

เช่ารถบัส, เช่ารถทัวร์, รถรับส่งพนักงานเคารพเพื่อนร่วมโลก

การที่พนักงานและบุคลากรสามารถประพฤติปฏิบัติอย่างมีระเบียบแบบแผน เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของสังคม อีกทั้งมีมารยาทในการใช้รถโดยสารบนท้องถนน ขับขี่ยานพาหนะโดยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และมีการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เมื่อรู้เห็นการกระทำผิดกฏหมาย

รถโดยสารของเราในอดีต

person-photo

LV Bus (แอลวีบัส)รถโดยสารแบบ Hi Decker

เป็นรถโดยสารชั้นครึ่ง ความสูงมากกว่ารถโดยสารชั้นเดียว (เรียกว่ารถโดยสารแบบ High Decker) เพื่อทัศนวิสัยที่ดีของผู้โดยสาร

EnglishChina